11. mai, 2022

Haraldstadliane del 1 og 2

VI GÅR FOR BYGDEBLADET !
Haraldstadliane er en gammel vei mellom øvre Haraldstad og nedre Homme i Bjelland, Lindesnes kommune. Birger Arthur foreslo at redaksjonen tok en tur ned Haraldstadliane i vår. Han skal skrive veghistorie til bladet. Hvordan ser Haraldstadliane ut i dag, ville han vite. Vi fotograferte og filmet. Gled deg til serien i Bruskelandsheias Bygdeblad allerede nå i nr 2, 2022.

Del denne siden